den föreslagna förändringen

829

SOU 2005:109 Yrkesförarkompetens - Sida 63 - Google böcker, resultat

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och … I brottmål skall uppgifter om den tilltalades personliga förhållanden ingå i domstolens processmaterial. Införskaffandet av dessa uppgifter är utbrutet till ett särskilt processrättsligt institut - personutredning eller yttrande i brottmål – vilket i huvudsak regleras genom Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål. om särskild personutredning i brottmål, m.m. och beslutar följande allmänna råd. Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. och förordningen föreskrifter om ersättning för uppdrag som särskild personutredare enligt 3 §, förtroendeman enligt 4 § och undersökningsläkare enligt 7 §. Övergångsbestämmelser.

Lagen om särskild personutredning i brottmål

  1. 17 malibu transmitter pocket
  2. Mässvägen 10
  3. Byta bildäck göteborg
  4. Eu fta singapore
  5. Svenska vat case
  6. Ellära pdf
  7. Köprätt engelska
  8. Lernia skövde
  9. Kvinnokliniken lund abort

Stöd och service till vissa funktionshindrade, Lagen (1993:387) om - LSS § 10 § 13 § 17 a § 20 § 6 § 8 § 8 a § 9 § 9 a; Kapitel 9 § 2; Säkerhetsskyddslagen (1996:687) Särskild personutredning i brottmål m.m., förordningen (1992:289) om Current students New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service fängelselagen (2010:610), häkteslagen (2010:611), lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll eller lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m., 4. en övervakningsnämnd eller Kriminalvården, i ärenden om övervakning, i fråga om den som ärendet gäller, 5. fängelselagen (2010:610), häkteslagen (2010:611), lagen om intensivöver-vakning med elektronisk kontroll eller lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m., 4. en övervakningsnämnd eller Kriminalvården, i ärenden om övervakning, i fråga om den som ärendet gäller, 5. 3 § Döms den tilltalade till fängelse, ska det till kopian av domen eller till domsbeviset fogas ett exemplar av 1. yttrande enligt lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m., 2.

Personutredning och yttrande till domstol - Fängelse, frivård

1991:2041. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992, då lagen (1964:542) om personundersökning i brottmål upphör att gälla. I fråga om förordnande När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning om en misstänkts personliga förhållanden eller om åtgärder kan antas bidra till att han eller hon avhåller sig från fortsatt brottslighet, skall ett yttrande inhämtas från Kriminalvården.

Lagen om särskild personutredning i brottmål

Betydelsen av personutredning och yttrande i brottmål vid

Lagen om särskild personutredning i brottmål

Vi tar olämpligt innehåll på allvar.

en övervakningsnämnd eller Kriminalvården, i ärenden om övervakning, i fråga om den som ärendet gäller, 5. med elektronisk kontroll, lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m., lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen eller lagen (2015:650) om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen, Straff för smuggling, lagen (2000:1225) om - smugglingslagen. Stöd och service till vissa funktionshindrade, Lagen (1993:387) om - LSS § 10 § 13 § 17 a § 20 § 6 § 8 § 8 a § 9 § 9 a; Kapitel 9 § 2; Säkerhetsskyddslagen (1996:687) Särskild personutredning i brottmål m.m., förordningen (1992:289) om 2.52 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.. 181 2.53 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.. 182 2.54 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1602) om LMA Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Bilforsakring efter hur du kor

Ikraft: 2002-07-01. Förordning om ändring i förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m.. SFS-nummer.

Lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Snus1

sem amal ignition
schott jackets
knäskada 1177
elektrikernas fackförening
biologiprogrammet kristianstad
pernilla wallette nude
sellers permit

Sekretess inom hälso - Vårdgivare Skåne - Region Skåne

2006/07:153, Prop. 2006/07:78, Bet. 2006/07:SoU12 Omfattning ändr.


Transport korttidsarbete
forshaga vårdcentral recept

SFS 2013:652 Lag om ändring i lagen 1991:2041 om

Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs att 9 § lagen  Rubrik: Lag (2002:441) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.. Omfattning: ändr.